Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cntt Đăk Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD-ĐT Đăk Hà
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Xác thực bởi Phùng Ngọc Kiên, Hoàng Thị Xuân Thiện
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 61 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1368 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này