Hướng dẫn sử dụng bản đồ tư duy

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hòa
Ngày gửi: 13h:18' 03-04-2013
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BẢN ĐỒ TƯ DUY
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
2
Cài đặt CDMindmap5Pro
Bản miễn phí (không hạn chế số ngày sử dụng)

Nhấn chuột vào Folder sau,
chọn file.exe để cài đặt
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
3
Sau khi nhấn chuột cài đặt xong ngoài màn hình Destop xuất hiện biểu tượng phần mềm
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
4
Nhấn chuột vào đây để bắt đầu
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
5
Nhấn chuột vào Run in Demo Mode để tiếp tục
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
6
Gõ tên chủ đề (Key word) vào Main Idea
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
7
Tạo nhánh cấp 1(Main Topic): Đưa chuột vào chủ đề chính rồi nhấn Enter hoặc dùng chuột phải chọn Add topic để được Main Topic (nhánh con cấp 1), tiếp tục như vậy ta được nhiều nhánh cấp 1, gõ thông tin, nội dung cần trình bày vào các Main Topic đó.
Nhấn chuột vào dấu + này để tạo nhánh cấp 1)
Ta có thể xóa bớt nhánh con bằng cách chỉ chuột vào nhánh đó rồi nhấn phím Delete
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
8
Tạo nhánh cấp 2 (Subtopic): Chọn Main topic (nhánh cấp 1) rồi nhấn phím Insert trên bàn phím hoặc chuột phải chọn Add Subtopic ta được nhánh con của nhánh con cấp 1 là nhánh cấp 2...
Nhấn chuột vào dấu + này để tạo nhánh cấp 2)
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
9
Chú thích (Text note)
Đưa thêm thông tin vào bằng cách dùng chú thích Add Text Note vào mỗi một đầu mục bằng cách chọn các hộp từ khóa đó, chẳng hạn chọn hộp “khái niệm”, nhấn chuột phải chọn Add Text Note
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
10
Gõ (hoặc paste nội dung cần chú thích vào đây)
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
11
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
12
Click vào đây để chọn file cần link
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
13
Chọn kiểu bản đồ ở đây
THAY ĐỔI HÌNH THỨC, BỐ CỤC CỦA BẢN ĐỒ
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
14
THAY ĐỔI HÌNH THỨC, BỐ CỤC CỦA BẢN ĐỒ
Hoặc chọn trực tiếp ở đây
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
15
MỘT SỐ KIỂU BĐTD
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
16
MỘT SỐ KIỂU BĐTD
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
17
Đưa hình vẽ vào trung tâm hoặc các nhánh BĐTD: các hình vẽ đó cần save dạng (.JPEG), có thể vẽ và đưa vào Paint rồi ghi (Save) lại hình vẽ đó dạng JPEG. Trên Mindmap ta sử dụng chuột phải vào Insert/ Picture rồi tìm chọn fie ảnh có trong máy tính để đưa vào MindMap
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
18
Đưa chữ viết, hình vẽ, công thức toán vào trang bản đồ tư duy(để tự do- có thể nhấc từ chỗ này sang chỗ kia) ta copy chữ viết, hình vẽ, công thức toán… từ một trang khác (hay phần mềm khác) rồi paste vào màn hình của bản đồ tư duy
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
19
LƯU (SAVE) VÀO MÁY
Do ta sử dụng bản Demo nên chỉ khi ta đóng màn hình (nhấn chuột vào dấu x ở bên trên góc phải màn hình) đang làm việc của phần mềm thì mới được ghi (save) và đặt tên file lưu vào máy được (chú ý tên file đặt tiếng Việt không dấu). Các lần sau vẫn có thể mở file để sửa chữa bổ sung thêm.
Nhấn chuột vào dấu x này mới được lưu (save) file vào máy
4/3/2013
cmthcs.dakha@kontum.edu.vn
20
TRÌNH DIỄN FILE
Sau khi thiết kế hoàn chỉnh nội dung BĐTD, sử dụng nó bằng cách nhấn chuột vào các biểu tượng (ngay trên mỗi hộp) sẽ có dấu “+” hoặc “–” hiện ra,
Ta nhấn dấu “–” (để dấu bớt nhánh), nhấn dấu “+” (để hiển thị thêm nhánh).
Khi sử dụng để dạy học hoặc thuyết trình một vấn đề ta sử dụng các dấu “+” , “–” để cho nó xuất hiện hoặc dấu đi, sử dụng các note (chú thích) để diễn giải thêm, sử dụng các đường Link để minh hoạ vấn đề…
 
Gửi ý kiến