Bồi dưỡng HS giỏi lớp 5 - Bài toán về hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tran Kien Cuong
Ngày gửi: 09h:39' 22-02-2012
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 239
Số lượt thích: 0 người
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT - HÌNH LẬP PHƯƠNG

1/ Có một khối đá trắng hình lập phương được sơn đen toàn bộ mặt ngoài. Sau đó người ta xẻ thành 125 khối đá nhỏ bằng nhau và cũng là hình lập phương. Người ta nhận được bao nhiêu khối đá nhỏ mà:
a. Có 3 mặt được sơn đen?
b. Có 2 mặt được sơn đen?
c. Có 1 mặt được sơn đen?
d. Không được sơn mặt nào?
Giải:
Vì 125 = 5nên các đường sẽ chia mỗi cạnh của hình lập phương thành 5 phần bằng nhau.
Các hình lập phương nhỏ nằm ở 8 góc của hình lập phương to sẽ có 3 mặt được sơn đen nên số các hình này là 8 hình.
Các hình lập phương nhỏ có cạnh nằm trên cạnh hình lập phương nhưng không chứa đỉnh của hình lập phương to sẽ đúng có 2 mặt được sơn đen.
Do đó số các hình này là:
12(5 - 2) = 36 (hình)
Các hình lập phương nhỏ có một mặt thuộc mặt của hình lập phương lớn nhưng không chứa đỉnh và cạnh của hình lập phương to sẽ đúng có 1 mặt được sơn đen. Do đó số hình này có là
6= 54 (hình)
Còn lại số hình lập phương nhỏ không có mặt nào bị sơn đen là:
125- (8 + 36 + 54) = 27 (hình)

2/ Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1, 6 dm, chiều rộng 1, 1 d m và chiều cao 8 dm. Tính số hình lập phương được sơn 1 mặt.
ý:
Hình hộp chữ nhật có 3 cặp mặt bằng nhau (mặt trước bằng mặt sau, đáy trên bằng đáy dưới, 2 mặt bên bằng nhau)

3/ Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình hộp chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 10 cm và chiều cao 8 m. Số hình lập phương nhỏ dùng để xếp là …

4/ Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình hộp chữ nhật có các kích thước là 1, 6 dm; 1, 2 dm; 8 cm. Sau đó người ta sơn tất cả 6 mặt vừa xếp được. Tính số hình lập phương nhỏ được sơn 3 mặt, 2 mặt, 1 mặt, không được sơn mặt nào.
Giải:
Tổng số hình lập phương dùng để xếp là:
16= 1536 (hình)
Các hình lập phương nhỏ nằm ở 8 góc của hình lập phương to sẽ có 3 mặt được sơn đen nên số các hình này là 8 hình.
Các hình lập phương nhỏ có cạnh nằm trên cạnh hình lập phương nhưng không chứa đỉnh của hình lập phương to sẽ đúng có 2 mặt được sơn đen.
Do đó số các hình này là:
4((16 - 2) + (12- 2) + (8 - 2)) = 120 (hình)
Các hình lập phương nhỏ có một mặt thuộc mặt của hình lập phương lớn nhưng không chứa đỉnh và cạnh của hình lập phương to sẽ đúng có 1 mặt được sơn đen. Do đó số hình này có là
2(1410 + 146 + 106) = 568 (hình)
Số hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào là:
14 x 10 x 6 = 840 (hình)

5/ Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1, 6 dm; chiều rộng1, 2m; chiều cao 8 cm. Sau đó người ta sơn tất cả 6 mặt vừa xếp được. Tính số hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt.

6/ Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1, 6 dm; chiều rộng 1, 2m; chiều cao 8 cm. Sau đó người ta sơn tất cả 6 mặt vừa xếp được. Tính số hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào.

7/ Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình lập phương cạnh 1, 2 dm. Sau đó người ta sơn tất cả 6 mặt vừa xếp được. Tính số hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào.

8/ Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1, 5 dm; chiều rộng1 dm; chiều cao 7 cm. Sau đó người ta sơn tất cả 6 mặt vừa xếp được. Tính số hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào.

9/ Người ta ghép các khối lập phương nhỏ cạnh 2 cm thành một hình hộp chữ nhật có kích thước: dài 0, 4 m; rộng 3 dm và cao 20 cm rồi sơn tất cả 6 mặt hình hộp vừa gép được. Tìm:
a. Số hình lập phương cần dùng để ghép được hình hộp nói trên?
b
 
Gửi ý kiến