Giáo án bồi dưỡng HS giỏi lớp 5 - Các bài toán về số và chữ số

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tran Kien Cuong
Ngày gửi: 08h:11' 14-02-2012
Dung lượng: 413.0 KB
Số lượt tải: 454
Số lượt thích: 0 người
TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
CHUYÊN ĐỀ 1
CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ

I. MỤC TIÊU:
- Nắm vững kiến thức về số tự nhiên.
- Rèn tính tự học và phát triển tư duy cho HS.
- HS thực hiện được các dạng toán sau:
Dạng 1: Viết số tự nhiên từ những số cho trước (2 loại )
Loại 1: Viết STN từ những chữ số cho trước
Loại 2: Xoá một số chữ số của STN để được STN mới
Dạng 2: Các bài toán giải bằng phân tích số (5 loại)
Loại 1: Viết thêm một số chữ số vào bên phải, bên trái hoặc xen giữa một STN
Loại 2: Xoá bớt một số chữ số của STN
Loại 3: Các bài toán về STN và tổng các chữ số của nó.
Loại 4: Các bài toán về STN và hiệu các chữ số của nó
Loại 5: Các bài toán về STN và tích các chữ số của nó
Dạng 3: Những bài toán về xét các chữ số tận cùng của số đó
Loại 1: Về số chẵn, số lẻ, chữ số tận cùng.
Loại 2: Về chữ số 0 tận cùng của tích.
II. CHUẨN BỊ
Câu hỏi và bài tập thuộc dạng sẽ học.
Các kiến thức có liên quan.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

kiến thức về STN cần nắm
GV gợi ý để HS nhớ và nêu lại
Dạng 1: Viết số tự nhiên từ những số cho
trước.
Loại 1: Viết STN từ những chữ số cho trước


- Có thể dùng hai chữ số để cho ví dụ giúp HS dễ nắm bắt cách làm bài. Ví dụ: Cho hai chữ số 1; 2 và nêu các yêu cầu như bài 1.
Bài 1 : Cho bốn chữ số : 0; 3; 8 và 9.
Viết được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho ?
Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho?
Tìm số lẻ lớn nhất, số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho ?

Bài 2 : Cho 5 chữ số : 0; 1; 2; 3; 4.
a) Hãy viết các số có 4 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho ?
b) Tìm số chẵn lớn nhất, số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 5 chữ số đã cho ?

Bài 3 :
a) Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số: 0, 3, 5, 6 ?
b) Trong các số đã được lập ở trên (phần a) có bao nhiêu số chia hết cho 9 ?
Bài 4 : Cho 3 chữ số 0, 3, 7. Hãy lập tất cảc các số có 3 chữ số sao cho mỗi số có đủ 3 chữ số đã cho. Tính tổng các số vừa lậpBài 5 :
a) Cho 4 chữ số : 2, 2, 5, 1.
Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số mà mỗi số có đủ 4 chữ số đã cho. Tính tổng các số vừa lập?b) Tìm các chữ số tự nhiên khác nhau a, b, c, d, biết: 10 x a + 10 x b + 2010 x c = 207d


c) Tìm các chữ số để thay vào a, b, c, biết:
abcc x a x c = 4022


d) Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là 3024Bài 6 :
a) Cho A = 3x3x3x .... x3x3 .
2010 thừa số 3
Tìm chữ số hàng đơn vị của A?


b) Tích sau
 
Gửi ý kiến