Chương I. Bài 1. Những gì em đã biết

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồng Đức (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:01' 21-08-2015
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
Tuần 1
Ngày soạn: 18/08/2015
Điều chỉnh


Lớp 3A
Ngày dạy: 27/08/2015
26/08/2015


Lớp 3B
Ngày dạy: 27/08/2015
26/08/2015


Chương 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
Bài 1: Những gì em đã biết
I. MỤC TIÊU:
- Ôn lại kiến thức đã học trong quyển 2 như: máy tính, các dạng thông tin cơ bản.
- Học sinh nêu được các thiết bị lưu trữ, chương trình máy tính được lưu đĩa cứng. Học sinh phân biệt được các dạng thông tin.
- Thái độ nghiêm túc, thận trọng khi làm việc với máy tính.
II. CHUẨN BỊ:
1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận.
2) Học sinh: Sách vở, bút, thước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS


1’

20’

19’


15’

18’

5’


2’
Tiết 1
Ổn định tổ chức.
Kiểm tra bài cũ:
Bài mới: Những gì em đã biết.
- GV: Đặt câu hỏi cho HS trả lời
1) Những gì em đã biết:
- Máy tính là công cụ dùng để làm gì?
- Có mấy dạng thông tin cơ bản?
- Máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình do con người viết.
- Chương trình và các kết quả làm việc với máy tính thường được lưu ở đâu?
- Các chương trình và thông tin quan trọng, thường xuyên dùng đến được lưu trên thiết bị nào?
- Em hãy kể tên các thiết bị lưu trữ dùng để trao đổi thông tin?
Kết luận:
1. Máy tính là công cụ xử lí thông tin. Máy tính xử lí thông tin vào và cho kết quả là thông tin ra.
2. Máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình do con người viết.
3. Chương trình và các kết quả làm việc với máy tính được lưu trên các thiết bị lưu trữ.
4. Các chương trình và thông tin quan trọng, thường xuyên dùng đến được lưu trên đĩa cứng.
5. Các thiết bị lưu trữ phổ biến được dùng để trao đổi thông tin là đĩa mềm, đĩa CD và thiết bị nhớ flash.
* Bài tập:
- GV: Hướng dẫn HS làm bài B1, B2 của SGK.
Tiết 2
* Bài tập:
- GV: Hướng dẫn HS làm bài B3, B4, B5 của SGK.
* Thực hành:
- GV: Hướng dẫn cho HS làm bài thực hành T1, T2 của SGK.
4) Củng cố, dặn dò:
- Xem trước Bài : Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào?.
5) Nhận xét:- HS: Trả lời.
- HS: Tiến hành làm bài tập.


- HS: Tiến hành làm bài tập.
- HS: Tiến hành thực hành.


Hà Ngọc, ngày tháng 08 năm 2015

Bài 2: THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRONG MÁY TÍNH
NHƯ THẾ NÀO?
I. MỤC TIÊU:
Biết các khái niệm ban đầu về tệp, thư mục và vai trò của chúng trong việc tổ chức thông tin trên máy tính.được sự phát triển của máy tính.
Biết được các biểu tượng của ổ đĩa, tệp, thư mục. Thực hiện được các thao tác để khám phá các tệp và thư mục trên máy tính.
Thái độ học tập nghiêm túc, có thái độ tích cực sáng tạo.
II. CHUẨN BỊ:
1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận.
2) Học sinh: Sách vở, bút, thước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS


1’

24’
15’


33’
5’


2’
Tiết 1
1) Ổn định tổ chức:
 
Gửi ý kiến