Đề thi ViOlimpic Toán vòng 4 lớp 5, năm học 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tran Kien Cuong
Ngày gửi: 19h:25' 20-10-2014
Dung lượng: 58.5 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
VÒNG THI SỐ 4 - LỚP 5
Năm học 2014-2015
Bài thi số 1: Lựa chọn đáp án đúng.

Câu 1: 68km9m = . . . .m
A. 6809 B. 68009 C. 689 D. 68900
Câu 2: 15m29cm2 = . . . . cm2
A. 150009cm2 B. 150009 C. 159000 D. 1509
Câu 3: 9km68m = . . . m
A. 9068 B. 9680 C. 68 D. 968
Câu 4: Có hai kho thóc A và B, biết khi chuyển 2500kg từ kho A sang kho B thì số thóc thì số thóc ở kho B lại nhiều hơn kho A 750kg.
Vậy lúc đầu số thóc ở kho A nhiều hơn kho B là . . . kg
A. 1750 B. 3250 C. 5750 D. 4250
Câu 5: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2010?
A. 506 B. 508 C. 507 D. 505
Câu 6: Có hai kho thóc A và B, biết khi chuyển 1750kg từ kho A sang kho B thì số thóc ở kho A vẫn nhiều hơn kho B 500kg.
Vậy lúc đầu ở kho A nhiều hơn kho B là . . . kg
A. 3000 B. 2250 C. 4500 D. 4000
Câu 7: Có hai can dầu chứa tất cả 150 lít. Chuyển 15 lít từ can thứ nhất sang can thứ hai thì số dầu trong can thứ hai gấp đôi số dầu trong can thứ nhất. Vậy lúc đầu can thứ hai có. . . lít.
A. 100 B. 60 C. 85 D. 115
Câu 8: Có hai kho thóc A và B, Kho A chứa nhiều hơn kho B 50 tấn. Biết sau khi chuyển từ kho A sang kho B 10 tấn thì số thóc còn lại ở kho A bằng số thóc trong kho B.
Vậy lúc đầu ở kho A nhiều hơn kho B là . . . tấn thóc
A. 110 B. 190 C. 170 D. 130
Câu 9: Với các chữ số 1; 2; 3; 4. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ mặt 4 chữ số đã cho mà có 2 chữ số ở phần nguyên?
A. 64 B. 24 C. 18 D. 16

Bài thi số 2:

Câu 1: Số thập phân có mười chín đơn vị và tám mươi mốt phần trăm là số . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 2: Tính : 3 x = . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 3: Tính - : 2 = . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 4: Tính : : = . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 5: Tính : = . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 6: Tính: : = . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 7: Tính ( - ) + ( - ) = . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 8: Tính + - = . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 9: Tính - = . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 10: Tính - - 1 = . . . . . . . . . . . . . . .
Bài thi số 3

Câu 1: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có một chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9?
Trả lời: Có . . . . . . . . . . . . . . . số thỏa mãn đầu bài.
Câu 2: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 10 và nhỏ hơn 11?
Trả lời: Có . . . . . . . . . . . . . . . số thỏa mãn đầu bài.
Câu 3: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 68 và nhỏ hơn 70?
Trả lời: Có . . . . . . . . . . . . . . . số thỏa mãn đầu bài.
Câu 4: Tổng của hai số bằng 315. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm
 
Gửi ý kiến