Đề thi ViOlimpic Toán vòng 3 lớp 5, năm học 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tran Kien Cuong
Ngày gửi: 19h:22' 20-10-2014
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 271
Số lượt thích: 0 người
VÒNG THI SỐ 3 - LỚP 5
Năm học 2014-2015

Vòng thi số 1:
Câu 1: Hai can dầu chứa tất cả 86 l. Nếu chuyển từ can A sang can B 4 lít thì số dầu ở 2 can bằng nhau. Vậy can A có . . . . . . l dầu.
Câu 2: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số  mà tử số là số có 2 chữ số.
Câu 3: Tích 2 số tăng thêm 845 đơn vị nếu tăng thừa số thứ hai thêm 5 đơn vị. Vậy thừa số thứ nhất là:........
Câu 4: Tích 2 số giảm đi 1176 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 12 đơn vị. Vậy thừa số thứ nhất là ..........
Câu 5: Tổng 2 số tự nhiên bằng 321. Lấy số lớn chia cho số bé được 3 dư 5. Tìm hai số đó.
Câu 6: Hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ con bằng 40 tuổi. Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ có bấy nhiêu tuần. Tính tuổi của hai mẹ con.
Câu 7: Hiện nay tổng số tuổi của 3 bố con là 55 tuổi. Biết bố hơn tổng số tuổi của 2 anh em là 25 tuổi. Anh hơn em 5 tuổi. Vậy hiện nay tuổi của 5 tuổi. Vậy hiện nay tuổi của em là . . . . . tuổi.

Bài thi số 3

  
Câu 2:
  
Câu 3:
  
Câu 4:
 +    : 
Câu 5:
 ×    − 
Câu 6:
 ×    : 
Câu 7:
Bạn An mua hai tá bút chì hết 30000 đồng. Hỏi bạn Minh mua 8 cái bút chì như thế hết bao nhiêu tiền? Trả lời: Bạn Minh mua 8 cái bút chì hết  đồng.
Câu 8:
Một đội công nhân 10 người trong một ngày đào được 36m mương. Hỏi với mức đào như vậy thì 25 người trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương ? Trả lời: 25 người trong một ngày đào được m.
Câu 9:
Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 24 ngày, mỗi ngày đóng được 15 bộ bạn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật mỗi ngày xưởng đóng được 20 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch? Trả lời: Xưởng hoàn thành kế hoạch trong  ngày.
Câu 10:
Tổng của 2 số bằng 2010. Số bé bằng  số lớn.Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Câu 1:   
Câu 2:    − 
Câu 3:   
Câu 4:
 +    : 
Câu 5:
 -    -  
Câu 6:
 -    × 
Câu 7:
Một ô tô cứ đi được 150km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Hỏi nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? Trả lời: Nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được km.
Câu 8:
Một bếp ăn dự trữ một số gạo đủ cho 200 người ăn trong 12 ngày, thực tế chỉ có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?( Mức ăn của mỗi người như nhau) Trả lời: Số gạo dự trữ đó đủ ăn trong  ngày.
Câu 9:
Một bếp ăn dự trữ một số gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày, bếp ăn nhận thêm 30 người nữa ( Mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ? Trả lời : Số gạo còn lại đủ ăn trong  ngày nữa.
Câu 10:
Một đội công nhân 10 người trong một ngày đào được 36m mương. Hỏi với mức đào như vậy thì 25 người trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương ? Trả lời: 25 người trong một ngày đào được m.

Hai can dầu chứa tất cả 86 l. Nếu chuyển từ can A sang can B 4 lít thì số dầu ở 2 can bằng nhau. Vậy can A có . . . . . . l dầu.


Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số  mà tử số là số có 2 chữ số.Tích 2 số tăng thêm 845 đơn vị nếu tăng thừa số thứ hai thêm 5 đơn vị. Vậy thừa số thứ nhất là:........

Tích 2 số giảm đi 1176 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 12 đơn vị. Vậy thừa số thứ nhất là ..........

Tổng 2 số tự nhiên bằng 321. Lấy số
 
Gửi ý kiến