Tuần 4. Từ trái nghĩa

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tran Kien Cuong
Ngày gửi: 09h:44' 31-08-2012
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐĂK HÀ
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
GV: Hoàng Thị Xuân Thuỷ
Lớp : 5B
Môn: Luyện từ và câu
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
1. Kiểm tra bài cũ:
Câu 2: Tìm một từ đồng nghĩa với từ:
Câu 1: Thế nào là từ đồng nghĩa?
Có mấy dạng từ đồng nghĩa?
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
I. Nh?n xột:
1. So sỏnh nghia c?a cỏc t? in mu d? trong do?n van du?i dõy:
Phrang Do Bụ-en l m?t ngu?i lớnh B? trong d?i quõn Phỏp xõm lu?c Vi?t Nam. Nh?n rừ tớnh ch?t phi nghia c?a cu?c chi?n tranh xõm lu?c, nam1949, ụng ch?y sang hng ngu quõn d?i ta, l?y tờn Vi?t l Phan Lang. Nam 1986, Phan Lang cựng con trai di tham Vi?t Nam,v? l?i noi ụng dó t?ng chi?n d?u vỡ chớnh nghia.
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
- Phi nghĩa : Trái với đạo lí
- Chính nghĩa : Đúng với đạo lí


Kết luận: Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
2. Tỡm nh?ng t? trỏi nghia v?i nhau trong cõu t?c ng? sau :
Ch?t vinh hon s?ng nh?c.
-Cỏc t? trỏi nghia l : s?ng /ch?t, vinh / nh?c

?Cỏch dựng t? trỏi nghia trong cõu t?c ng? trờn t?o ra hai v? tuong ph?n, lm n?i b?t quan ni?m s?ng r?t cao d?p c?a ngu?i Vi?t Nam -Th ch?t m du?c kớnh tr?ng,dỏnh giỏ cao cũn hon s?ng m b? ngu?i d?i khinh b?.


Kết luận: Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau
có tác dụng làm nổi bật các sự vật,sự việc, hoạt động,
trạng thái ....... đối lập nhau
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa


1. Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa
trái ngược nhau.
2. Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh
nhau có tác dụng làm nổi bật những
sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái,...
đối lập nhau.
Ghi nhớ
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
III. Luyện tập
Bài 1. Tìm các cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây :
a. Gạn đục khơi trong.
b. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
c. Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
trong
đen
dở
đục
hay
lành
Rách
sáng
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
III. Luy?n t?p
Bi 2. Di?n vo m?i ch? ch?m m?t t? trỏi nghia v?i t? g?ch chõn m?i dũng sau d? hon ch?nh cỏc thnh ng?, t?c ng? sau:
a. H?p nh..........b?ng.
b. X?u ngu?i..........n?t.
c. Trờn kớnh......... nhu?ng.
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
III. Luy?n t?p
Bi 2. Di?n vo m?i ch? ch?m m?t t? trỏi nghia v?i t? g?ch chõn m?i dũng sau d? hon ch?nh cỏc thnh ng?, t?c ng? sau:

a. Hẹp nhà..........bụng.
rộng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HẾT GIỜ
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
III. Luy?n t?p
Bi 2. Di?n vo m?i ch? ch?m m?t t? trỏi nghia v?i t? g?ch chõn m?i dũng sau d? hon ch?nh cỏc thnh ng?, t?c ng? sau:

b. Xấu người..........nết.
đẹp
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HẾT GIỜ
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
III. Luy?n t?p
Bi 2. Di?n vo m?i ch? ch?m m?t t? trỏi nghia v?i t? g?ch chõn m?i dũng sau d? hon ch?nh cỏc thnh ng?, t?c ng? sau:

c. Trên kính..........nhường.
dưới
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HẾT GIỜ
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
Bài 3. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :
a. Hòa bình /
b. Thương yêu /
c. Đoàn kết /
d. Giữ gìn /
III. Luyện tập
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
Bài 3. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :
III. Luyện tập
Nhóm 1 + 2: Câu a
Nhóm 3 + 4: Câu b
Nhóm 5 + 6: Câu c
Nhóm 7 + 8 + 9: Câu d
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
Bài 3. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :
a. Hòa bình /
b. Thương yêu /
c. Đoàn kết /
d. Giữ gìn /
(phá hoại, phá phách, hủy hoại...)
(chiến tranh ; xung đột ...)
(căm ghét, căm thù, ...)
(chia rẽ, bè phái, xung khắc...)
III. Luyện tập
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
Đuổi hình bắt chữ

Trò chơi
Lu Lu?t choi:
Khi nhỡn th?y hỡnh ?nh, cỏc em d?a vo hỡnh
?nh dú d? núi du?c m?t cõu thnh ng?, t?c ng?
cú c?p t? trỏi nghia liờn quan d?n hỡnh ?nh.
Ai doỏn dỳng v nhanh nh?t s? du?c t?ng
m?t bụng hoa di?m 10.
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Từ trái nghĩa
Đuổi hình bắt chữ

Đầu voi đuôi chuột
Đầu
đuôi
Mắt nhắm mắt mở
nhắm
mở
Kẻ khóc người cười
khóc
cười
Nước mắt ngắn nước mắt dài
ngắn
dài
Bài học đến đây là kết thúc
Kính chúc quý thầy cô giáo
mạnh khỏe
Chúc các em
chăm ngoan, học giỏi
mẹ
bao la
Tổ quốc
Xanh
 
Gửi ý kiến