Gốc > Tin tức >

Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp6 năm học 2013 - 2014

2013-2014_1Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thông tư 02);                                                                                                                   

Căn Công văn số 495/HD-SGD&ĐT, ngày 04/5/2013 của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6, 8 và lớp 10 năm học 2013 - 2014;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đăk Hà ban hành kèm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 6 năm 2009 của UBND huyện Đăk Hà;

Căn cứ khả năng, điều kiện thực tế của các đơn vị trường học trực thuộc,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2013 - 2014 như sau:

I. Mục đích:

+ Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà ở các cơ sở giáo dục; thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, thực hiện phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn nói chung và học sinh dân tộc thiểu số nói riêng.

+ Tạo điều kiện thuận lợi để huy động học sinh dân tộc thiểu số ra lớp.

II. Yêu cầu:

+ Bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.

+ Thực hiện nghiêm túc các qui định trong các Quy chế tổ chức, hoạt động và tuyển sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

+ Tuyển sinh 100% trẻ 5 tuổi vào học mẫu giáo; 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1; trên 99,5% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.

III. Độ tuổi dự tuyển:

+ Tuyển vào các lớp mầm non thực hiện theo Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tuyển vào lớp 1 thực hiện theo Điều 40- Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tuyển vào lớp 6 thực hiện theo Điều 37- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo  dục và Đào tạo.

 

IV. Kế hoạch tuyển sinh cụ thể:

1. Tuyển sinh vào các lớp mầm non:

1.1. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển trẻ trong độ tuổi quy định có hộ khẩu trên địa bàn huyện Đăk Hà.

1.2. Phương thức tuyển sinh:

+ Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

+ Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn xin nhập học do phụ huynh viết.

- 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ, 01 bản chính giấy khai sinh (bản chính giấy khai sinh được trả lại phụ huynh khi đã hoàn tất việc tuyển sinh).

1.3. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 01/6/2013 đến hết ngày 30/6/2013.

1.4. Khu vực tuyển sinh:

+ Khu vực tuyển sinh vào trường MN Sơn Ca: Trẻ có hộ khẩu tại Tổ dân phố 2A, 2B, 3A,3B, 4A, 4B, Thôn Kon Trăng Long Loi  thị trấn Đăk Hà.

+ Khu vực tuyển sinh vào trường MN Hoa Hồng: Trẻ có hộ khẩu tại các Tổ dân phố 1,5,6,7,8,9,10,11,12 thị trấn Đăk Hà.

+ Khu vực tuyển sinh vào các đơn vị trường MN, MG còn lại: Tuyển sinh trẻ có hộ khẩu trên địa bàn xã nơi trường đóng chân.

Lưu ý:

+ Đối với trường MN Sơn Ca: Nếu số lượng trẻ đăng ký tuyển sinh ít hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường thì có thể tuyển sinh thêm trẻ có hộ khẩu ở nơi khác trên địa bàn huyện Đăk Hà.

+ Nếu số lượng trẻ đăng ký tuyển sinh vào nhà trường nhiều hơn so với chỉ tiêu thì nhà trường phải tuyển sinh ưu tiên theo độ tuổi từ cao xuống thấp.

+ Trường MN Sơn Ca, Hoa Hồng, Đăk Mar bắt buộc phải tuyển sinh nhà trẻ ở điểm trường chính (trẻ từ 24 đến dưới 36 tháng tuổi).  Đối với các trường còn lại tùy vào điều kiện, tình hình thực tế và nhu cầu để tuyển sinh lớp nhà trẻ.

 

2. Tuyển sinh vào lớp 1:

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển trẻ trong độ tuổi quy định có hộ khẩu trên địa bàn huyện Đăk Hà.

2.2. Phương thức tuyển sinh:

- Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

- Hồ sơ dự tuyển gồm:

          + Đơn xin nhập học do phụ huynh viết

+ 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ, 01 bản chính giấy khai sinh (bản chính giấy khai sinh được trả lại phụ huynh khi đã hoàn tất việc tuyển sinh).

 2.3. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 17/6/2013 đến hết ngày 30/6/2013.

2.4. Khu vực tuyển sinh:

Học sinh có quyền được vào học ở một trường, lớp tiểu học tại nơi cư trú, trường tiếp nhận trước hết tất cả học sinh cư trú trong địa bàn trường quản lý và sau đó mới tiếp nhận các học sinh khác ở ngoài địa bàn nếu xét nhà trường còn khả năng tiếp nhận, cụ thể như sau:

* Địa bàn Thị trấn Đăk Hà:

+ Trường TH Kim Đồng: Tổ dân phố 3, 6, 7 và xóm 1,4 của Tổ dân phố 10.

+ Trường TH Lê Văn Tám: Tổ dân phố 1, 2 và thôn Kon Trăng Long loi.

+ Trường TH Nguyễn Bá Ngọc: Tổ dân phố 4A, 4B, 5, 8 và xóm 6,7,8 của tổ dân phố 9.

+ Trường TH 30/4: Xóm 1, 2, 3, 4, 5A, 5B của tổ dân phố 9, tổ dân phố 11, 12 và xóm 2,3 của tổ dân phố 10.

* Địa bàn xã Đăk Mar:

+ Trường TH Võ Thị Sáu: Thôn 1,2,3,4,5 và điểm thôn Kon KơLốc.

+ Trường TH KơPaKơLơng: Thôn Kon Gung và thôn Đăk Mút

* Địa bàn xã Đăk Ui:

+ Trường TH Vừ A Dính: Thôn Đăk Kơ Đêm (thôn 7), 8, 9, 10, 11.

+ Trường TH Lý Tự Trọng: Thôn Kon Pông (thôn 1A), Tam Mơ Năng (thôn 1B), Kon Tu (thôn 2), Kon Hra (thôn 3), Wang Tó (thôn 4), Kon Rmiang (thôn 5A), Kon Mơ Nhô (thôn 5B), Kon Triang (thôn 6).

* Địa bàn xã Đăk Hring:

+ Trường TH Bế Văn Đàn: Thôn Tân Lập B ( thôn 10), Kon HNong Yốp (thôn 11), Kon HNong Pêng (thôn 8), Kon Proh (thôn 9), Tu Ria Yốp (thôn 6), Tu Ria Pêng (thôn 7), Đăk Kang Yốp (thôn 13).

+ Trường TH Phan Đình Giót: Thôn Tân Lập A (thôn 12), Đăk KLong (thôn 1), Đăk Rẽ (thôn 2), Kon Mong (thôn 3), Kon ĐaoYôp (thôn 5), Tua Team (thôn 4).

* Địa bàn xã Đăk La:

+ Trường TH Nguyễn Văn Trỗi: Thôn 1A, 1B, 2, 3, thôn Đăk Tiêng Kơ Tu (thôn 4), Kon Trăng Kơ La (thôn 5), Võ Định (thôn 6).

+ Trường TH Đình Chinh: Thôn Kon Trang Kép (thôn 7), Kon Trang Mơ Năy (thôn 8), Đăk Triêng Klah (thôn 9), Đăk Chót (thôn 10).

* Địa bàn xã Đăk Pxy:

+ Trường TH Tô Vĩnh Diện: Thôn Kon Pao Kram (thôn 3B), Kon Kơ La (thôn 7), Kon Pao (thôn 8), Long Đuân (thôn 9), Đăk Krong (thôn 10).

+ Trường TH Nguyễn Văn Cừ: Thôn Kon Teo (thôn 1), Đăk Lấp (thôn 2), Đăk Rơ Wang (thôn 3A), Kon Tú (thôn 4), Ling La (thôn 5), Kon Kôm (thôn 6), Đăk Kơ Ne (thôn 11), Đăk Xế (thôn 12).

* Địa bàn xã Ngọc Réo:

+ Trường TH Trần Quốc Toản: Thôn Kon Sơ tiu, Kon Rôn, Đăk Phía, Kon Braih.

+ Trường TH Lê Hồng Phong: Thôn Kon Bơ Băn, Kon Hơ Drế, Kon KRớt, Kon Jong.

* Địa bàn xã Ngọc Wang:

+ Trường TH A Dừa: Thôn Kon Chôn, Kon Drế, Kon Dri, Kon Sơ tiu 2.

+ Trường TH U Rê: Kon Gu 1, Kon Gu 2, Kon Broong, Đăk Đem.

* Địa bàn xã Hà Mòn: Trường TH Nguyễn Viết Xuân.

3. Tuyển sinh vào lớp 6:

3.1. Đối tượng dự tuyển: Tuyển tất cả các học sinh nằm trong độ tuổi quy định, được công nhận đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học thuộc địa bàn xã, thị trấn nơi trường đóng.

3.2. Hồ sơ dự tuyển: Thực hiện theo điều 4 của Thông tư 02.

3.3. Phương thức tuyển sinh: Tất cả các trường đều tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

3.4. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 17/6/2013 đến hết ngày 30/6/2013.

3.5. Khu vực tuyển sinh:

+ Khu vực tuyển sinh vào các trường THCS Đăk Hring, Đăk Ui, Hà Mòn, Ngọc Wang, trường PTDTBT THCS Đăk Pxy, PTDTBT THCS Ngọc Réo: tuyển sinh theo địa bàn xã.

+ Khu vực tuyển sinh vào trường THCS Chu Văn An: TDP1, 2A, 2B, 3A, 3B, 6, 7, 10, 11 và thôn Kon Trang Long Loi thị trấn Đăk Hà, có thể tuyển sinh học sinh ở thôn 7, thôn Đăk KĐem xã Ngọc Wang, thôn 1, 5 xã Hà Mòn.

+ Khu vực tuyển sinh vào trường THCS Nguyễn Tất Thành: TDP 4A, 4B, 5, 8, 9, 12 thị trấn Đăk Hà, có thể tuyển học sinh ở thôn 11 xã Đăk Ui.

+ Khu vực tuyển sinh vào trường THCS Mạc Đĩnh Chi: Thôn 1A, 1B, 2, 3, Đăk Tiêng Kơ Tu, Kon Trăng Kơ La, Võ Định, Ngô Trang (thôn 7) xã Đăk La.

+ Khu vực tuyển sinh vào trường THCS Lương Thế Vinh: Thôn Kon trang Kép (thôn 7), Kon Trang Mơ Năy, Đăk Tiêng Klah, Đăk Chót xã ĐăkLa.

+ Khu vực tuyển sinh vào trường THCS Nguyễn Huệ: Thôn 1, 2, 3, 4, 5, thôn Kon Klốc xã Đăk Mar.

+ Khu vực tuyển sinh vào trường THCS A Ninh: Thôn Kon Gung, Đăk Mút xã Đăk Mar.

V. Lệ phí tuyển sinh:

Không thu phí dự tuyển (theo Công văn số 5706/BTC-CST ngày 16/5/2008 của Bộ Tài chính). Nguồn kinh phí bù đắp cho phần phí dự tuyển được lấy từ Dự toán ngân sách chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo được giao hàng năm cho các đơn vị.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo:

+ Hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển sinh của các đơn vị trường.

+ Duyệt danh sách trúng tuyển vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 của các trường trực thuộc.

+ Báo cáo kết quả tuyển sinh năm học 2013-2014 về UBND huyện và Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum.

 

2. Đối với các đơn vị trường học trực thuộc:

+ Căn cứ vào quy chế tuyển sinh và Kế hoạch tuyển sinh này, Hiệu trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2013-2014 và thông báo rộng rãi về hồ sơ, thời gian tuyển sinh… trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết.

+ Thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh; Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của người học; tiến hành xét tuyển và lập biên bản xét tuyển; Lưu giữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định;

+ Nộp danh sách học sinh trúng tuyển vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2013-2014 về phòng GD&ĐT (các trường MN, MG nộp về bộ phận chuyên môn Mầm non; các trường tiểu học nộp về bộ phận chuyên môn Tiểu học, các trường THCS nộp về bộ phận chuyên môn THCS) bằng 2 đường công văn và email: cmmn.dakha@kontum.edu.vn">cmmn.dakha@kontum.edu.vn,cmth.dakha@kontum.edu.vn">mth.dakha@kontum.edu.vn,cmthcs.dakha@kontum.edu.vn">cmthcs.dakha@kontum.edu.vn trước ngày 5/7/2013.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị trường liên hệ về Phòng GD&ĐT (qua các Bộ phận chuyên môn) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Văn bản đầy đủ tại đây


Nhắn tin cho tác giả
Cntt Đăk Hà @ 15:53 18/06/2013
Số lượt xem: 910
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến