Gốc > Giáo dục THCS >

Thông tư Ban hành Điều lệ hội thi GVCN giỏi GDPT và GDTX

ch_mc_02

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thông tư 43


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Hòa @ 15:29 09/05/2013
Số lượt xem: 1056
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến