Gốc > Giáo dục THCS >

Triển khai đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệutrưởngtheoChuẩn.

ch_mc

Kính gửi: Các trường THCS, PTDTBT THCS  trên địa bàn huyện.               

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn. Cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: Đề nghị tất cả các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên cần nghiên cứu nắm vững các văn bản của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học; tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại theo đúng các văn bản sau:

Văn bản chi tiết


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Hòa @ 15:21 09/05/2013
Số lượt xem: 1052
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến