Gốc > Công nghệ thông tin >

Cập nhật phiên bản VEMIS_Update_1.3.0

Ngày 27/4/2013 Bộ GD&ĐT đã có bản cập nhật VEMIS phiên bản 1.3.0. 

hinh_2

Các đơn vị  trường học tải bản cập nhật VEMIS 1.3.0 để khắc phục một số lỗi của phiên bản trước. (Các đơn vị có sao lưu dữ liệu thì sau khi sao lưu xong phái cập nhật lại, Lưu ý: Cập nhật tuần tự các phiên bản. Nếu đang ở phiên bản 1.2.2 thì cập nhật lên 1.3.0 còn nếu đang ở 1.2.0 thì yêu cầu cập nhật lên 1.2.1 sau đó cập nhật lên 1.2.2 tiếp theo cập nhật lên 1.3.0).

Lưu ý: Hiện tại tôi kiểm tra thấy phiên bản khác phúc một số lỗi như sau:

+ Cho phép thiết lập và cập nhật số đầu điểm ở bậc Tiểu học (VD: Môn Tiếng Việt có thể thiêt lập 5 cột điểm của mỗi tháng).

+ Cho phép In sổ điểm ở bậc Tiểu học theo đúng quy định

Tải phiên bản 1.3.0


Nhắn tin cho tác giả
Cntt Đăk Hà @ 14:22 06/05/2013
Số lượt xem: 1332
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến