Gốc > Giáo dục THCS >

Hướng dẫn xét công nhận TN THCS năm học 2012-2013

images1

Căn cứ Quy chế xét công nhận Tốt nghiệp Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 543/SGD&ĐT ngày 11/6/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc Hướng dẫn xét công nhận Tốt nghiệp THCS năm học 2006-2007 và những năm tiếp theo;

          Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-PGD&ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đăk Hà về kế hoạch năm học 2012-2013.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện công tác xét công nhận Tốt nghiệp THCS năm học 2012-2013 cụ thể như sau:

Tải tài tiệu tại đây


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Hòa @ 15:32 18/04/2013
Số lượt xem: 1058
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến