Gốc > Giáo dục THCS >

Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên cấp THCSnămhọc2012-2013

images_2

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-PGD&ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đăk Hà về kế hoạch năm học 2012-2013 đã được UBND huyện phê duyệt;

Để thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp vào cuối năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn các đơn vị triển khai đánh giá, xếp loại giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp như sau:

 Tải tài liệu ở đây


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Hòa @ 15:33 18/04/2013
Số lượt xem: 3056
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến