Gốc > Công nghệ thông tin >

Code nhóm tin chạy dưới lên

Chạy cột chức năng

<table width="110">
<tr>
<td style="padding: 10px" background=
"http://d.violet.vn/uploads/blogs/727516/layout/nen.jpg"><br>
<font size="2" color="#FF0000"><marquee behavior="scroll" align=
"justify" direction="up" height="139" width="155" scrollamount="1"
scrolldelay="50" bgcolor="transparent" title=" Tin mới"
truespeed="" onmouseover="this.stop()" onmouseout=
"this.start()"><br>
<br>
<a href=
"http://dakha.violet.vn/entry/show/entry_id/9158528"><font color=
"#CC4411">●Tập huấn xây dựng đề án việc làm trong
các đơn vị sự nghiệp công lập</font></a><br>
<br>
<a href=
"http://dakha.violet.vn/entry/show/entry_id/9157303"><font color=
"#CC4411">●Nâng cao chất lượng hoạt động của
trường PTDTBT</font></a><br>
<br>
<a href=
"http://dakha.violet.vn/entry/show/entry_id/9157060"><font color=
"#CC4411">●Kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ
chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2013-2010</font></a><br>
<br>
<a href=
"http://dakha.violet.vn/entry/show/entry_id/9110621"><font color=
"#CC4411">● Phát động Hội thi giáo dục Nha học
đường Colgate“nụcười rạng rỡ, tương lai tươi
sáng</font></a><br>
<br>
<a href=
"http://dakha.violet.vn/entry/show/entry_id/9114254"><font color=
"#CC4411">● Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non
theo quy trình rút gọn</font></a><br>
<br>
<a href=
"http://dakha.violet.vn/entry/show/entry_id/9126582"><font color=
"#CC4411">● Hướng dẫn báo cáo tổng kết
XDTHTT-HSTC</font></a><br>
<br>
<a target="_blank" href=
"http://dakha.violet.vn/entry/show/entry_id/9110566"><font color=
"#CC4411">● Hướng dẫn khảo sát chất lượng giữa
học kỳ II năm học 2012-2013</font></a><br>
<br></marquee></font></td>
</tr>
</table>


Nhắn tin cho tác giả
Cntt Đăk Hà @ 19:14 17/04/2013
Số lượt xem: 1045
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến