Gốc > Tin tức >

Tập huấn xây dựng đề án vị trí việc làm trong cácđơn vị sự nghiệp công lập

Để thống nhất việc xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị trường học trực thuộc. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức tập huấn xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau:ah_500

1. Thành phần:

 Mỗi đơn vị trường MN, MG, TH, THCS gồm: Hiệu trưởng và 01 nhân viên phụ trách công tác văn phòng.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 13 giờ 0 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2013.

3. Địa điểm: Hội trường Trường THCS Chu Văn An.

Lưu ý: Các đơn vị trường khi đi tập huấn mang theo Điều lệ trường và Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 08/5/2012 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Đề nghị các đơn vị trường cử người tham gia tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định./.


Nhắn tin cho tác giả
Cntt Đăk Hà @ 19:09 17/04/2013
Số lượt xem: 1052
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến