Gốc > Tin tức >

Nâng cao chất lượng hoạt động của trường PTDTBT

Thực hiện Công văn số 408/SGD&ĐT-GDDT ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc thực hiện chỉ dạo của UBND tỉnh về phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các trường PT DTBT góp phần nâng cao chất lượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

 

1. Nâng cao chất lượng hoạt động các trường PT DTBT

1.1. Hoạt động dạy học

- Thực hiện tốt nề nếp dạy học; kế hoạch dạy học theo chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Thực hiện tốt việc lồng ghép các nội dung giáo dục đặc thù như: Phát huy bảo tồn văn hóa dân tộc, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; tăng cường ý thức tự học, tự quản; giáo dục lao động tự phục vụ, tăng gia sản xuất….

- Có các biện pháp nhằm đẩy mạnh phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cảu học sinh, tăng cường tính tự học, tự quản… phù hợp với học sinh DTTS.

- Triển khai có hiệu quả việc dạy 2 buổi/ngày, bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém (chú trọng những môn học công cụ); tổ chức tốt việc tự học vào buổi tối có sự hướng dẫn của giáo viên cho học sinh ở nội trú và hướng dẫn tự học ở nhà cho học sinh ở ngoại trú.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động dạy học của giáo viên; khuyến khích, nhân rộng những việc làm hay sáng tạo, có hiệu quả; nắm bắt tháo gỡ những khó khăn để không ngừng nâng cao chất lượng dạy, học trong nhà trường.

- Tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã trong việc tuyên truyền, vận động nhằm huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, đảm bảo chuyên cần của học sinh.

 s3328

1.2. Tổ chức các hoạt động đặc thù:

1.2.1. Tổ chức việc ăn, ở, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

- Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí của nhà nước (tiền ăn) và các nguồn hỗ trợ khác trong việc mua lương thực, thưc phẩm tổ chức nấu ăn cho học sinh; Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, với cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc nấu ăn nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng bữa ăn hàng ngày của học sinh bán trú.

- Tăng cường công tác đảm bảo ăn ninh, trật tự trong trường học; xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; nề nếp sinh hoạt và học tập cho học sinh bán trú.

- Tổ chức cho học sinh bán trú thực hiện tốt vệ sinh cá nhân môi trường; phối hợp với trạm y tế xã thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh bán trú; có các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tích cực, chủ động trong việc phòng ngừa, không để dịch bệnh xảy ra.

 

1.2.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dự, thể thao

- Các đơn vị trường sử dụng nguồn kinh phí được Nhà nước hỗ trợ và phát huy các nguồn hỗ trợ của các các tổ chức cá nhân để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian mang bản sắc văn hóa các dân tộc cho học sinh bán trú, tạo hứng thú giúp các em yêu trường, yêu lớp, từ đó yên tâm học tập, hòa nhập vào môi trường sống mới.

- Đưa các loại hình nghệ thuật, các bộ môn thể thao truyền thống của các dân tộc vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên ở trường. Tham mưu với UBND xã đưa các loại hình nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường niên trên địa bàn xã.

 

1.2.3. Tổ chức tăng gia sản xuất

Các đơn vị trường tham mưu với UBND xã bố trí quỹ đất để tăng gia sản xuất; tổ chức cho học sinh trồng trọt, chăn nuôi....thông qua đó giáo dục lao động đồng thời tạo ra sản phẩm nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày.

 

2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời  các chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú

- Các đơn vị trường tổ chức tốt việc xét duyệt học sinh bán trú đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng quy định.

- Triển khai cấp phát đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên; đặc biệt là chế độ hỗ trợ học sinh bán trú và trường PT DTBT (Tiền ăn của học sinh bán trú, tiền hỗ trợ nhà ở đối với học sinh ở bán trú ngoài trường,; tiền mua sắm, bổ sung, sửa chữa dụng cụ thể dục, thể thao, nhạc cụ, ti vi, lập tủ thuốc).

- Định kỳ hàng năm báo cáo các nguồn thu chi về Phòng GD&ĐT (qua bộ phận Kế toán) để theo dõi.

 

Nhận được Công văn, yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện.


Nhắn tin cho tác giả
Cntt Đăk Hà @ 10:41 17/04/2013
Số lượt xem: 1941
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến