Gốc > Tin tức >

Kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sócvà giáo dục trẻ em giai đoạn 2013-2020

Nhằm quán triệt phổ biến đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong từng đơn vị về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, tích cực tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác này. 

treem

 Nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần tạo cơ hội cho mọi trẻ em được tiếp cận với các loại hình giáo dục phù hợp và bình đẳng; tăng số trẻ em đi học mẫu giáo, huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi tiểu học, THCS ra lớp; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo, nhất là học sinh người dân tộc thiểu số.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà xây dựng Kế hoạch chăm sóc bảo vệ trẻ em giai đoạn 2013-2020

Xem toàn bộ kế hoạch


Nhắn tin cho tác giả
Cntt Đăk Hà @ 10:02 17/04/2013
Số lượt xem: 2219
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến