Gốc > Công nghệ thông tin >

Code quảng cáo trượt 2 bên web

Đây là code quảng cáo trượt 2 bên web:

 

<div class="copyright">
<div id="footer" style="text-align: center;">
<div class="copyright"><br></div>
<div class="banner" id="advert1" style=
"position: absolute; display: none;"><a href=
"http://kiengiang76.blogspot.com/" title=
"Thủ thuật PC Ngọc Kiên" target="_blank"><br>
<img src=
"http://dakha.violet.vn/uploads/blogs/727516/layout/pc_kien.jpg"
width="110" height="280"><br></a><a href="http://classbook.vn//"
title="Sách điện tử" target="_blank"><img src=
"http://dakha.violet.vn/uploads/blogs/727516/layout/sach.gif"
width="110" height="280"><br></a><br></div>
<div class="banner" id="advert2" style=
"position: absolute; display: none;"><a href="http://hocmai.vn/"
title=" Học mãi " target="_blank"><br>
<img src=
"http://dakha.violet.vn/uploads/blogs/727516/layout/trai.gif"
width="110" height="280"><br></a><a href=
"http://3q.com.vn/?utm_expid=64270339-20/" title="Game" target=
"_blank"><img src=
"http://dakha.violet.vn/uploads/blogs/727516/layout/gem.gif" width=
"110" height="280"><br></a><br></div>
<script type="text/javascript">
setPosition({element:'advert1', top:0, left:2, minWidth:1000});setPosition({element:'advert2', top:0, right:2, minWidth:1000});topMenu = new cssMenu("chromemenu", "bottom");var leftMenu = new cssMenu("leftmenu2", "left");
</script></div>
</div>

 


Nhắn tin cho tác giả
Cntt Đăk Hà @ 10:51 13/04/2013
Số lượt xem: 1126
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến