Gốc > Giáo dục THCS >

Hướng dẫn báo cáo tổng kết "Xây dựng THTT, HSTC"

Cimages_01ăn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013;

Căn cứ Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013;

Căn cứ Kế hoạch số 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN ngày 31/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam về việc phối hợp thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2012-2013.

 

Tải văn bản chi tiết tại đây


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Hòa @ 09:23 11/04/2013
Số lượt xem: 1788
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến