Gốc > Giáo dục Tiểu học >

Đăng ký sách công nghệ giáo dục năm học 2013-2014

Thực hiện Công văn số 235/SGD&ĐT ngày 11/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đăng kí áp dụng phương án dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1 – CGD năm học 2013-2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà hướng dẫn các đơn vị trường đăng kí nhu cầu sách cho năm học 2013-2014 như sau:

tieng_viet_lop_mot

          Các trường lập kế hoạch áp dụng phương án dạy học Tiếng Việt 1- CGD và đăng kí cụ thể (có mẫu đính kèm):

          I/ Số trường, số lớp, số giáo viên và học sinh tham gia.

          II/ Nhu cầu sách để dạy – học Tiếng Việt 1 – CGD năm học 2013-2014 gồm:

1. Sách Tiếng Việt 1 dành cho học sinh: Tập 1, Tập 2, Tập 3 (mua bổ sung).

2. Sách Em tập viết: Tập 1, Tập 2, Tập 3 (Cần mua mới để HS tập viết).

3. Sách thiết kế dành cho giáo viên (Tập 1, Tập 2, Tập 3) (mua bổ sung).

Để thuận tiện cho việc phân phối sách, đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo phân loại đối tượng học sinh được cấp phát tài liệu học tập theo kinh phí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo năm 2013 và đối tượng tự lo kinh phí mua sách.

Bản đăng kí gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận Chuyên môn Tiểu học) trước ngày 28/03/2013 để kịp tổng hợp nộp Sở Giáo dục – Đào tạo và Công ty Sách.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị trường thực hiện nghiêm túc.


Nhắn tin cho tác giả
Cntt Đăk Hà @ 09:06 29/03/2013
Số lượt xem: 1040
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến