Gốc > Giáo dục Tiểu học >

Kế hoạch tập huấn tài liệu giáo dục địa phương

Thực hiện Công văn số 215/SGD&ĐT-GDTrH ngày 03/03/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn bổ sung việc triển khai thực hiện giáo dục địa phương ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

          Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà xây dựng kế hoạch Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên của bậc học tiểu học như sau:

11chot_08e90_500

 I/ MỤC ĐÍCH:

          Giúp cán bộ quản lí, giáo viên nắm được phương pháp, nội dung dạy học giáo dục địa phương trong các môn học của tiểu học.

          Góp phần đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học.

Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 cho cán bộ quản lý và giáo viên.

II/ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:

Phương pháp và nội dung dạy học về giáo dục địa phương trong các môn học Âm nhạc, Lịch sử, Địa lí, Đạo đức, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

III/ ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

                        1. Đối tượng:

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ khối trưởng các trường tiểu học.

2. Thời gian:

01 ngày, ngày 23/03/2013

3. Địa điểm:

Hội trường Trường Tiểu học Kim Đồng.

VI/ Tổ chức thực hiện:

1/ Phòng giáo dục và đào tạo:

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ báo cáo viên.

2/ Đối với trường tiểu học Kim Đồng:

          - Chuẩn bị Hội trường.

3/ Các trường tiểu học:

- Lập danh sách cán bộ quản lý, tổ khối trưởng tham gia tập huấn (theo mẫu) và nộp về Phòng Giáo dục Đào tạo qua bộ phận chuyên môn tiểu học trước ngày 21/3/2013 (Các đơn vị trường có trách nhiệm thông báo cho CBQL, tổ khối trưởng của đơn vị mình tham gia lớp tập huấn theo kế hoạch)

- Sau khi tập huấn tại huyện, các trường xây dựng kế hoạch tập huấn tại đơn vị cho toàn thể cán bộ, giáo viên chậm nhất vào ngày 26/03/2013 và triển khai thực hiện dạy học ngay sau khi tập huấn (bắt đầu từ thứ tư, ngày 27/03/2013).

          Trên đây là Kế hoạch tập huấn việc triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương của bậc học tiểu học. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc các đơn vị  phản ánh về phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận chuyên môn tiểu học để kịp thời giải quyết.


Nhắn tin cho tác giả
Cntt Đăk Hà @ 15:28 28/03/2013
Số lượt xem: 1064
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến