Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trìnhrút gọn

9114254 Để có thông tin về chất lượng giáo dục của các trường mầm non, trường mẫu giáo và nhà trẻ thuộc các loại hình (sau đây gọi chung là trường mầm non) trong toàn quốc chuẩn bị cho việc triển khai Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn như sau: 1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo a) Chỉ đạo...