Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp6 năm học 2013 - 2014

9387386 Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thông tư 02); ...

Khai mạc Hội thi giáo viên Tổng phụ trách độigiỏicấp huyện lần thứ V, năm học 2012-2013

9190751 Sáng nay ngày 24/4/2013 Tại Hội trường trường TH Kim Đồng Phòng GD&ĐT phối hợp với Hội đồng Đội huyện tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTPHCM giỏi cấp huyện lần thứ V, năm học 2012-2013. Tham dự khai mạc có Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, lãnh đạo Hội đồng Đội huyện, lãnh đạo các đơn vị trường TH, THCS và 30 giáo viên Tổng phụ trách Đội. Thầy Đỗ Văn Chương, phó trưởng phòng GD&ĐTphát biểu khai mạc Hội thi Thay mặt lãnh...

Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

9187125 Căn cứ Công văn số 427/SGD&ĐT-VP ngày 22/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc hướng dẫn nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2013; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện các công việc sau: 1. Treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại các đơn vị trường học nhân kỷ niệm 38 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013) và 127 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2013)....

Tập huấn xây dựng đề án vị trí việc làm trong cácđơn vị sự nghiệp công lập

9158528 Để thống nhất việc xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị trường học trực thuộc. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức tập huấn xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau: 1. Thành phần: Mỗi đơn vị trường MN, MG, TH, THCS gồm: Hiệu trưởng và 01 nhân viên phụ trách công tác văn phòng. 2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào...

Nâng cao chất lượng hoạt động của trường PTDTBT

9157303 Thực hiện Công văn số 408/SGD&ĐT-GDDT ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc thực hiện chỉ dạo của UBND tỉnh về phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các trường PT DTBT góp phần nâng cao chất lượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị...

Kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sócvà giáo dục trẻ em giai đoạn 2013-2020

9157060 Nhằm quán triệt phổ biến đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong từng đơn vị về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, tích cực tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác này. Nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ,...

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượngvệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013

9147896 Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-BCĐLN ngày 10/4/2013 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Đăk Hà về việc triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đăk Hà xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013 trên địa bàn huyện như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Mỗi CBGV-CNV...

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tổng phụ trách Đội giỏi” cấp huyện lần thứ V năm 2013

9147866 Nhằm đánh giá nâng cao chất lượng giáo viên TPT Đội trên địa bàn toàn huyện, qua đó từng bước nâng cao chất lượng công tác Đội, đảm bảo ngang tầm với vị trí, trách nhiệm yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Khẳng định vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ, giáo viên Tổng phụ trách Đội trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động Đội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Tạo cơ hội để đội...

Hướng dẫn báo cáo tổng kết Xây dựng THTT, HSTC

9141312 Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013; Căn cứ Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013; Căn cứ Kế hoạch...