Thông tư Ban hành Điều lệ hội thi GVCN giỏi GDPT và GDTX

9261482 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. ...

Triển khai đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệutrưởngtheoChuẩn.

9261264 Kính gửi: Các trường THCS, PTDTBT THCS trên địa bàn huyện. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn. Cụ thể như sau: 1. Cơ sở pháp lý: Đề nghị tất cả các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên cần nghiên cứu nắm vững các văn bản của...

Thông tư Ban hành Điều lệ hội thi GVCN giỏi GDPT và GDTX

9261442 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thông tư 43...

Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên cấp THCSnămhọc2012-2013

9163057 Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-PGD&ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đăk Hà về kế hoạch năm học 2012-2013 đã được UBND huyện phê duyệt; Để thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp vào cuối năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn các đơn vị triển khai đánh giá, xếp loại giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp như sau: ...

Hướng dẫn xét công nhận TN THCS năm học 2012-2013

Căn cứ Quy chế xét công nhận Tốt nghiệp Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Công văn số 543/SGD&ĐT ngày 11/6/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc Hướng dẫn xét công nhận Tốt nghiệp THCS năm học 2006-2007 và những năm tiếp theo; Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-PGD&ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của...

Mẫu biên bản và Phiếu đánh giá THTT-HSTC

Ngày 11/4/2013 Phòng GD&ĐT Đã có Công văn Số 41/CV-PGD&ĐT về việc Tổ chức đánh giá thực hiện năm học 2012-2013 và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC”. Để thống nhất mẫu Biên bản và Phiếu đánh giá THTT-HSTC theo từng cấp học. Phòng GD&ĐT xin gửi tới các đơn vị bộ mẫu Biên bản và Phiếu đánh giá THTT-HSTC sau: ...

Quyết định bảo lưu danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnhcấp THCS năm học 2012-2013

9126732 Ngày 08/4/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Quyết định số 112/QĐ-SGD&ĐT về việc công nhận bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS lần thứ VII năm học 2012-2013 Theo Quyết định này Phòng GD&ĐT Đăk Hà có 8 cán bộ, giáo viên được công nhận bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS lần thứ VII năm học 2012-2013 ...

Quyết định công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh cấpTHCS năm học 2012-2013

9126654 Ngày 08/4/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Quyết địn số 108/QĐ-SGD&ĐT về việc công nhận và khên thưởng giáo viên THCS đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VII năm học 2012-2013. Theo quyết đinh này Phòng GD&ĐT Đăk Hà có 15 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VII năm học 2012-2013. ...

Hướng dẫn báo cáo tổng kết "Xây dựng THTT, HSTC"

9126582 Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013; Căn cứ Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013; Căn cứ Kế hoạch...

Hướng dẫn kiểm tra HKII năm học 2012-2013 cấp THCS

9120140 Thực hiện Công văn số 344/SGD ĐT-GDTrH ngày 04/4/2013 của Sở GD&ĐT Kon Tum về việc hướng dẫn công tác kiểm tra HKII năm học 2012-2013 cấp THCS, THPT. Phòng GD&Đt huyện Đăk Hà hướng dẫn công tác tổ chức kiểm tra HKII năm học 2012-2013 cấp THCS gồm các nội dung sau: ...

Quy chế tuyển sinh mới

Số: 02/2013/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 01 năm 2013 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3 năm...

Hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng giữa họckì II năm học 2012-2013

9110566 Căn cứ Công văn số 345/SGDĐT-KTKĐ ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng giữa học kỳ II năm học 2012-2013. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà hướng dẫn việc tổ chức khảo sát chất lượng giữa học kỳ II năm học 2012-2013 gồm những nội dung sau: ...

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học2012-2013

9092228 Ngày 16/3/2013. Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã tổ chức kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 năm học 2012-2013. Để quý thầy cô có thêm tài liệu trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà xin gửi tới quý thầy cô bộ đề HSG cấp tỉnh lớp 9 năm học 2012-2013 ...

Hướng dẫn sử dụng bản đồ tư duy

9087664 Đây là những thành phần cấu tạo nên một bản đồ tư duy, mặc dù chúng có thể được chỉnh sửa tự do theo ý muốn cá nhân. *Bắt đầu ở trung tâm với một bức ảnh của chủ đề, sử dụng ít nhất 3 màu. *Sử dụng hình ảnh, ký hiệu, mật mã, mũi tên trong bản đồ tư duy của bạn. *Chọn những từ khoá và viết chúng ra bằng chữ viết hoa. *Mỗi từ/hình ảnh phải đứng một mình và trên một dòng riêng. *Những đường...

Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên trung học cơ sở

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; ...

Quyết định công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thihọc sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013

Ngày 01 tháng 4 năm 2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ban hành Quyết định số 98/QĐ-SGD&ĐT về công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà có 66 học sinh tham gia dự thi, kết quả như sau: + Toán: 03 giải + Lý : 03 giải + Hóa: 04 giải + Sinh: 01 giải + Văn : 04 giải + Địa: 06 giải + Tiếng anh: 04 giải...

Kết quả thi giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học2012-2013

Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh lần thứ VII năm học 2012-2013 diễn ra từ ngày 25/02/2013 đến ngày 25/03/2013. Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thi như sau: Xem ở file đính kèm: ...