Phát động Hội thi giáo dục Nha học đường Colgate“nụcười rạng rỡ, tương lai tươi sáng” năm 2012

9110621 Thực hiện công văn số 301/ SGD&ĐT – GDDT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Hội thi giáo dục Nha học đường Colgate “nụ cười rạng rỡ, tương lai tươi sáng” năm 2012; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị phát động hội thi cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia Hội thi giáo dục Nha học đường Colgate “nụ cười rạng...

Hướng dẫn thực hiện dạy học theo Mô hình VNEN nămhọc2012-2013

9060333 Nhằm thực hiện tốt việc triển khai, áp dụng mô hình Trường học mới (VNEN) trong năm học 2012-2013, để giúp các đơn vị trường tiếp tục phát huy những ưu điểm, tháo gỡ những khó khăn trong thời gian đầu thực hiện chương trình VNEN. Phòng GD&ĐT Đăk Hà hướng dẫn các đơn vị trường triển khai thực hiện các nội dung sau: 1. Điều chỉnh nội dung, hình thức tổ chức dạy học: 1.1. Điều chỉnh nội dung...

Đăng ký sách công nghệ giáo dục năm học 2013-2014

9060266 Thực hiện Công văn số 235/SGD&ĐT ngày 11/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đăng kí áp dụng phương án dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1 – CGD năm học 2013-2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà hướng dẫn các đơn vị trường đăng kí nhu cầu sách cho năm học 2013-2014 như sau: Các trường lập kế hoạch áp dụng phương án dạy học Tiếng Việt 1- CGD và đăng kí...

Hướng dẫn cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ"

9055916 Thực hiện công văn số 260/SGD&ĐT-GDTH ngày 18 tháng 3 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum Về việc tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” lần thứ 6 dành cho học sinh tiểu học Việt Nam trên phạm vi toàn quốc. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà hướng dẫn các đơn vị trường về việc tổ chức cuộc thi này như sau: 1/ Các đơn vị thực hiện đúng theo thể lệ cuộc thi (được đính kèm công văn này)....

Kế hoạch tập huấn tài liệu giáo dục địa phương

9055857 Thực hiện Công văn số 215/SGD&ĐT-GDTrH ngày 03/03/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn bổ sung việc triển khai thực hiện giáo dục địa phương ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà xây dựng kế hoạch Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên của bậc học tiểu học như sau: I/ MỤC ĐÍCH: ...