Đ/c hiệu trưởng tham gia lao động cùng giáo viên

43.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự chụp
Người gửi: Lê Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:51' 04-09-2010
Dung lượng: 146.5 KB
Số lượt tải: 2
Mô tả:
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Sao Hiệu trưởng làm mà gV thi đứng xem?
 
Gửi ý kiến