Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Kon Tum
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Điểm số 6119 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Liên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Bùi Thị Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Hoàng Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thanh Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đăk Hà
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Điểm số 25336 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Kim Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 975 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Liên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duclien1966
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Đăk Hring
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Điểm số 124 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ABC ABC
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Tin học
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trung Dũng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trongkien208
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đăk Mar
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1370 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Như Ý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Tin học
Điểm số 120 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Võ Thị Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GDĐT Đăk Hà
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Điểm số 112 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Mỹ Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đăk Hring
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Toán học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GDĐT Đăk Hà
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Điểm số 1863 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Quang Thuyết
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lop12b3namhoc2013
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Đắk Hà
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 101 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Quang Thuyết
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường PT DTNT Đắk Hà
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Văn Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đăk Pơxy
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 96 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Gia Long
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phamgialong1976
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đăk Hring
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 3166 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Văn Hoằng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đăk Hring
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 118 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Gia Long
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/gialong1976
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đăk Hring
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 308 (xem chi tiết)