MA TRAN DE THI HKI DIA LI 9 (XUAN THCS HA MON)

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Xuân
Ngày gửi: 21h:18' 15-05-2012
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011-2012, MÔN ĐỊA LÍ 9
Chủ đề (nội dung, chương bài)/Mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ thấp
Vận dụng cấp độ cao

Chủ đề 3: Sự phân hóa lãnh thổ (TT)
Nội dung 6: Vùng Đông Nam Bộ

Giải thích được tại sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước2,0 điểm = 2.0% TSĐ

2,0 điểm = 20 % TSĐNội dung 7: Vùng đồng bằng sông Cửu Long


- Vẽ được biểu đồ cột ghép thể hiện sản lượng thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước qua các năm.
- Qua biểu đồ rút ra nhận xét về sản lượng thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.


3,5 điểm = 35% TSĐ


3,5 điểm = 35% TSĐ


Nội dung 8: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ môi trường, tài nguyên biển-đảo
Trình bày được tiềm năng, thực trạng của ngành du lịch biển-đảo nước ta.
2,0 điểm = 20% TSĐ
2,0 điểm = 20% TSĐ
Chủ đề 4: Địa lí địa phương

Phân tích được những thuận lợi, khó khăn của các ĐKTN (địa hình, khí hậu, nguồn nước) đối với sự phát triển KT-XH tỉnh Kon Tum.2,5 điểm = 25% TSĐ

2,5 điểm = 25% TSĐ
Tổng điểm: 10 điểm
= 100%
2,0 điểm = 20% TSĐ
4,5 điểm = 45% TSĐ
3,5 điểm = 35% TSĐ


 
Gửi ý kiến
print