Giáo án bồi dưỡng HS giỏi lớp 5 - Các bài toán về số và chữ số

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tran Kien Cuong
Ngày gửi: 08h:11' 14-02-2012
Dung lượng: 413.0 KB
Số lượt tải: 452
Số lượt thích: 0 người
TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
CHUYÊN ĐỀ 1
CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ

I. MỤC TIÊU:
- Nắm vững kiến thức về số tự nhiên.
- Rèn tính tự học và phát triển tư duy cho HS.
- HS thực hiện được các dạng toán sau:
Dạng 1: Viết số tự nhiên từ những số cho trước (2 loại )
Loại 1: Viết STN từ những chữ số cho trước
Loại 2: Xoá một số chữ số của STN để được STN mới
Dạng 2: Các bài toán giải bằng phân tích số (5 loại)
Loại 1: Viết thêm một số chữ số vào bên phải, bên trái hoặc xen giữa một STN
Loại 2: Xoá bớt một số chữ số của STN
Loại 3: Các bài toán về STN và tổng các chữ số của nó.
Loại 4: Các bài toán về STN và hiệu các chữ số của nó
Loại 5: Các bài toán về STN và tích các chữ số của nó
Dạng 3: Những bài toán về xét các chữ số tận cùng của số đó
Loại 1: Về số chẵn, số lẻ, chữ số tận cùng.
Loại 2: Về chữ số 0 tận cùng của tích.
II. CHUẨN BỊ
Câu hỏi và bài tập thuộc dạng sẽ học.
Các kiến thức có liên quan.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

kiến thức về STN cần nắm
GV gợi ý để HS nhớ và nêu lại
Dạng 1: Viết số tự nhiên từ những số cho
trước.
Loại 1: Viết STN từ những chữ số cho trước


- Có thể dùng hai chữ số để cho ví dụ giúp HS dễ nắm bắt cách làm bài. Ví dụ: Cho hai chữ số 1; 2 và nêu các yêu cầu như bài 1.
Bài 1 : Cho bốn chữ số : 0; 3; 8 và 9.
Viết được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho ?
Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho?
Tìm số lẻ lớn nhất, số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho ?

Bài 2 : Cho 5 chữ số : 0; 1; 2; 3; 4.
a) Hãy viết các số có 4 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho ?
b) Tìm số chẵn lớn nhất, số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 5 chữ số đã cho ?

Bài 3 :
a) Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số: 0, 3, 5, 6 ?
b) Trong các số đã được lập ở trên (phần a) có bao nhiêu số chia hết cho 9 ?
Bài 4 : Cho 3 chữ số 0, 3, 7. Hãy lập tất cảc các số có 3 chữ số sao cho mỗi số có đủ 3 chữ số đã cho. Tính tổng các số vừa lậpBài 5 :
a) Cho 4 chữ số : 2, 2, 5, 1.
Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số mà mỗi số có đủ 4 chữ số đã cho. Tính tổng các số vừa lập?b) Tìm các chữ số tự nhiên khác nhau a, b, c, d, biết: 10 x a + 10 x b + 2010 x c = 207d


c) Tìm các chữ số để thay vào a, b, c, biết:
abcc x a x c = 4022


d) Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là 3024Bài 6 :
a) Cho A = 3x3x3x .... x3x3 .
2010 thừa số 3
Tìm chữ số hàng đơn vị của A?


b) Tích sau
 
Gửi ý kiến
print